കൊച്ചി
സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായാനുകൂല അന്തരീക്ഷത്തിന്‌ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യവസായമന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനോഭാവത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഇനിയും മാറാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ യന്ത്ര പ്രദർശനമേള ‘മെഷിനറി എക്‌സ്‌പോ -2022′ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എല്ലാവരും മാറിച്ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാലേ സംസ്ഥാനത്തിനും ഗുണകരമാകൂ. ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്‌ വരുമാനം കൂടുതൽ ലഭിക്കണം. അതിനും ഇത് ഉപകരിക്കും. സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതൽ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും പിന്തുണ വേണം. വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ബാങ്കേഴ്സ്‌ യോഗവും ചേർന്നു.